Polisi

Dasar Privasi untuk BitcoinEthereumNews.com

Dasar Privasi ini menggariskan bagaimana BitcoinEthereumNews.com (“kami”, “kami”, atau “kami”) mengendalikan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (“anda” atau “anda”) semasa lawatan anda ke tapak web kami. Dengan menggunakan tapak web kami, anda bersetuju dengan amalan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Maklumat yang Kami Kumpul

  1. Alamat IP: Kami mengumpul dan mengekalkan alamat IP untuk mengenal pasti dan menghalang pengguna yang berniat jahat, memastikan keselamatan tapak web kami.
  2. E-mel Alamat: Kami hanya mengumpul alamat e-mel daripada pengguna yang secara sukarela melanggan surat berita kami. Melanggan adalah pilihan, dan anda boleh berhenti melanggan pada bila-bila masa.

Penggunaan Maklumat yang Dikumpul

  1. Alamat IP: Kami menggunakan alamat IP semata-mata untuk tujuan menghalang capaian yang tidak dibenarkan, pelanggaran keselamatan dan aktiviti berniat jahat yang lain.
  2. E-mel Alamat: Alamat e-mel yang dikumpul untuk langganan surat berita digunakan secara eksklusif untuk menghantar surat berita, kemas kini dan kandungan berkaitan tentang BitcoinEthereumNews.com. Kami tidak berkongsi atau menjual alamat e-mel.

Perkongsian dan Pendedahan Data

Kami tidak berkongsi, menjual, berdagang atau mendedahkan sebarang maklumat peribadi, termasuk alamat IP dan alamat e-mel, kepada pihak ketiga, kecuali:

  • Pematuhan Undang-undang: Kami mungkin mendedahkan maklumat jika dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, proses undang-undang atau permintaan kerajaan.
  • Perlindungan Hak: Kami mungkin mendedahkan maklumat untuk melindungi hak, privasi, keselamatan, harta benda kami atau pengguna atau orang lain.
  • Perkhidmatan Pihak Ketiga: Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk mengurus dan menghantar surat berita. Penggunaan maklumat pembekal sedemikian dikawal oleh dasar privasi mereka.

Keselamatan Data

Kami melaksanakan langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat anda daripada akses, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan yang tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran atau storan data dalam talian yang benar-benar selamat.

Hak Anda

Anda mempunyai hak untuk mengakses, mengemas kini atau meminta pemadaman sebarang maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Hubungi kami menggunakan halaman Kenalan untuk menggunakan hak ini.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami berhak untuk mengubah suai Dasar Privasi ini. Perubahan berkuat kuasa apabila menyiarkan dasar yang dikemas kini di tapak web kami. Penggunaan tapak web anda yang berterusan selepas perubahan menunjukkan penerimaan anda.

Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami menggunakan halaman Kenalan.

Dasar Privasi ini dikemas kini terakhir pada 8/17/2023.